ทองหล่อกรีนฟิลด์ เนอสเซอรี่ ยินดีต้อนรับเด็กๆ ทุกสัญชาติ อายุตั้งแต่ 3 เดือน – 5 ปี

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 07:30 – 18:00 น.

หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (แจ้งให้ทราบในปฏิทินประจำปี)

ประตูเปิดเวลา    07:30 น.

ประตูปิดเวลา     18:00 น.

ระดับชั้นที่เปิดสอน

ห้องเรียน อายุ อัตราพี่เลี้ยง : เด็ก
ทารก (Baby Acorn) 3 เดือน – 1.5 ปี 1: 3
เตาะแตะ (Walnut) 1.5 - 2.6 ปี 1: 5
เตรียมอนุบาล (Almond) 3.6 – 5 years 1: 5

 

อาหารที่ทางเนอสเซอรี่เตรียมให้

อาหารมื้อหลัก: กลางวัน - เย็น

อาหารว่าง: เช้า – บ่าย

** รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเราได้ทุกช่องทางการติดต่อ http://www.thonglorgreenfieldnursery.com/contacts/ **

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thonglor Greenfiled Nursery welcomes all nationalities children from 3 months – 5 years old.

Open Hours:  Monday – Friday, 07:30 – 18:00

Close on weekend and holidays (Please check our closing day here)

Gate open time: 07:30

Gate close time: 18:00

Our class

Classroom Age Ratio
Infants/babies 3 – 17 months (or until able to walk) 1:3
Toddlers 18 months – 2.6 years 1:5
Preschoolers 3.6 – 5 years 1:5

Our Provided Meals

Main meal: Lunch & Dinner

Snack: Morning & Afternoon

** For more information, please contact us here http://www.thonglorgreenfieldnursery.com/contacts/**